EuroNomix

EuroNomix förhindrar fel blandningar

EuroNomix är en aktiv produktindikator som förhindrar att produkterna blandas. Ett genialt, hållbart och förmånligt system som baserar sig på en mekanisk identifikationsnyckel. Nyckeln gör i praktiken lastning av fel ämne omöjlig.

Vi har separata nycklar för bensin, diesel och brännolja. Lastinformationen fås ur lastmunstyckets läge, vilket innebär att munstycket skall ligga i rätt läge även vid lossning. EuroNormix förbättrar med andra ord kvaliteten och tryggheten på hela transporten.

EuroNomix finns i olika versioner som beaktar specialfordringarna inom olika målsektorer, som t.ex. lastning och lossning på olika sidor av fordonet som i många europeiska länder. EuroNomix är lätt att montera och använda.

euronomix-rulla-2

EuroNomix är lätt att montera och ta i bruk.

euronomix_3d-graafi

Produktindikatorn fungerar med en lastningsnyckel separat för varje produktkvalitet. Den aktiverar de rätta ventilerna och förhindrar hopblandning och val av fel produktkvalitet vid både lossning och lastning.