Futura

Futura övervakar för dig

Futura är ett integrerat styr- och övervakningssystem som utvecklats för de mest krävande omständigheter. Systemet står för en tidigare oanad användningssäkerhet och kostnadseffektivitet.

Futura hjälper föraren i alla funktioner, alltid lika tillförlitligt. Vid lastning och lossning liksom vid sugtömning. Systemet förhindrar att mänskliga misstag skall uppstå och försnabbar arbetet, samtidigt som det förbättrar hela transporttjänstens kvalitet. Det flexibla och öppna Futura kan enkelt anpassas för olika typer av transportuppdrag, fordon och utrustning.

Övervakning av tomma och fyllda kamrar

Futura hjälper föraren att försäkra sig om att det inte finns rester från föregående transport kvar i tankarna. Detta är nödvändigt speciellt vid lastning av motorfordonsbränslen samt vid bränsleleveranser till servicestationer.

Identifikation av renhet och svavelhalt

Futura identifierar olika produkter och förhindrar därmed lastning av motorfordonsbränslen i avdelningar där det finns rester av produkter med hög svavelhalt, som t.ex. brännolja.

System för leverans i plomberad avdelning

Futura erbjuder möjligheter till avdelningsenliga leveranser ur elektroniskt plomberad avdelning. Futura håller ett ständigt öga på ventiler och givare, t.o.m. på tankluckornas position. Detta garanterar att lastad och lossad volym motsvarar varandra. Verifikatutskrift för avdelningsenliga leveranser ingår i systemet.

Kommunikation med körhyttsdatorn

Futura kommunicerar villigt med olika körhyttsdatasystem. Futura tar emot beställningsinformation från körhyttsdatorn och skickar efter leverans tillbaka exakta uppgifter om lossningen.

Förhindrandet av produktblandning och fel

Futura kan utrustas med vårt EuroNomix-produktidentifieringssystem. Lastningsinformation laddas upp även från körhyttsdator eller lagersystem. Vid lossning övervakar Futura att den avdelning som öppnas motsvarar kundens beställning.

Detaljerat loggbokssystem

Futura bokför alla lastningar och lossningar samt förändringar i givarinformationen i en detaljerad loggbok. Loggen kan enkelt överföras t.ex. till en PC för vidarebearbetning.

futura_driver
futura-jarjestelma