CO2-transporter

CO2-transporter

Eurotank Oy tillverkar också isolerade tankfordon för transport av koldioxid. Vid tillverkningen av CO2-tankarna använder vi ett nytt stål av duplex-typ. Materialet ger en lättare konstruktion och garanterar samtidigt en högre produktrenhet.

Pumputrustningen kan vara elektrisk eller hydraulisk, helt enligt kundens behov. Inom livsmedelsindustrin ökar hygienkraven kontinuerligt. Det kommer att leda till att gasåtervinning inte längre kan utnyttjas i kundkärl. Vi kan emellertid utrusta fordonen med dubbla pumpsystem där pumparna alternativt kan seriekopplas för ett högre lossningstryck, eller parallellkopplas för högre volym men med lägre tryck.

hiilidioksidikuljetus