Glastransporter

Glastransporter

Eurotank Oy kan glastransporter och de speciella krav som ställs på dem. Burg-koncernens patenterade transportlösningar står för toppkvaliteten vid transport av råglas.

Råglastransporter kräver höga släp utan genomgående axlingar.