Kemikalietransporter

Kemikalietransporter

För krävande kemikalietransporter levererar Eurotank Oy tankfordon från LAG Trailers. Tack vare en speciell ytbehandling på tankarnas inre ytor är de oerhört lätta att rengöra. Varje detalj är planerad för att både lång livslängd och maximal säkerhet.

Svetsfogarna runt tanken och de längsgående är plasmasvetsade, slipade och polerade för bäst möjliga ytkvalitet. Tack vare sex meter långa plåtar behövs naturligtvis inte så många fogar. Fördelarna är bättre slitage- och belatsningshållbarhet, lång livslängd och lätt tankrengöring. LAG:s produktion är modern och datorstyrd för att garantera en exakt slutprodukt.
LAG Trailers N.V. grundades 1947 och utgör en del av Burg-koncernen. Företaget hör till de mest betydande tillverkarna inom branschen i Europa.

Läs mer om LAG Trailers NV på deras webbplats:
www.lag.be

kemikaalikuljetus_puoliperavaunu