Livsmedelstransporter

Livsmedelstransporter

För pålitliga livsmedelstransporter levererar Eurotank Oy Hobur-tankbilar, välkända för sin kvalitet. Tankarnas inre ytor har finish och tvättbarhet i särklass. Varje släp planeras för att motsvara kundens specifika behov.

Det holländska företaget Hobur Twente B.V. tillhör Burg-koncernen och tillverkar tankfordon med över 30 årig erfarenhet.

Läs mer om Hobur Twente B.V. på deras webbplats:
www.hobur.nl

elintarvike_pv
elintarvike_puolipv