Göteborgs Lastbilcentral introducerade en ny kombination av 64-ton Eurotank-tankfartyg.