Futura

Futura valvoo puolestasi

Futura on vaativiin olosuhteisiin kehitetty, integroitu säiliöajoneuvon ohjaus- ja valvontajärjestelmä, joka tarjoaa ennennäkemätöntä käyttövarmuutta ja kustannustehokkuutta. 

Futura auttaa säiliöauton kuljettajaa kaikissa toiminnoissa, yhtä luotettavasti sekä lastauksessa, purussa että imussa. Järjestelmä estää inhimilliset virheet ja nopeuttaa työntekoa parantaen samalla koko kuljetuspalvelun laatua. Joustava ja avoin Futura on helposti sovellettavissa eri tyyppisiin kuljetustehtäviin, ajoneuvoihin ja varusteisiin.

Tyhjän- ja täydentilan valvonta

Futuran avulla kuljettaja varmistuu siitä, ettei säiliöosastoissa ole tuotejäämiä edellisestä kuormasta. Tämä on tarpeen erityisesti moottoripolttoaineen lastauksessa sekä polttoaineiden huoltamotoimituksissa.

Puhtauden ja rikkipitoisuuden tunnistus

Futura tuntee eri tuotteet, estäen moottoripolttoaineen lastauksen osastoon, jossa on jäljellä korkeamman rikkipitoisuuden sisältävää tuotetta kuten polttoöljyä.

Sinetöidyn osaston toimitusjärjestelmä

Futura tarjoaa mahdollisuuden elektronisesti sinetöityihin osastokohtaisiin toimituksiin. Futura tarkkailee jatkuvasti venttiileitä ja antureita, jopa säiliökansien asentoja. Näin varmistetaan, että purettu ja lastattu tilavuus vastaavat toisiaan. Osastokohtaisista tilauksista tulostetaan myös kuitti.

Kommunikointi hyttitietokoneen kanssa

Futura osaa kommunikoida eri hyttitietokonejärjestelmien kanssa. Futura osaa vastaanottaa hyttitietokoneen tilaustiedot ja lähettää hyttitietokoneelle tarkat tiedot suoritetusta purkutapahtumasta toimituksen jälkeen.

Tuotesekoitusten ja virheiden estäminen

Futuraan voidaan liittää aktiivinen EuroNomix-tuotetunnistusjärjestelmä. Lastaustiedot on mahdollista vastaanottaa myös hyttitietokoneelta tai varastojärjestelmästä. Purkutilanteessa Futura valvoo, että avattava osasto vastaa hyttitietokoneelta saatua asiakaan tilausta.

Yksityiskohtainen lokitietojärjestelmä

Futura kirjaa kaikki lastaus- ja purkutapahtumat sekä anturitietojen muutokset yksityiskohtaiseen lokitiedostoon. Loki on helppo siirtää esimerkiksi PC-tietokoneelle jatkokäsittelyä varten.

futura_driver
futura-jarjestelma