Historik

Traditionellt kunnande kompletterat med dagens know-how

Tillverkningen av tankfordon i Kangasala inleddes redan på 1950-talet. Vårt know-how fick sin start i företaget Säiliörakenne Veljekset Mesiranta, sedan 1983 under namnet Eurotank.

Företagets framgång bygger sedan starten på den bästa know-how och de mest avancerade lösningar branschen kan erbjuda. Vi tillverkade tankfordon i aluminium redan i slutet av 60-talet – mer än 20 år före våra konkurrenter.

Eurotank Oy har under hela sin verksamhet varit aktiv förutom i de nordiska länderna, också på den ryska och baltiska marknaden. Exporten har redan länge stått för två tredjedelar av företagets verksamhet. Vi har lärt oss att identifiera målsektorernas specialbehov, och den förmågan är en av våra viktigaste styrkor också inför de utmaningar det tjugoförsta århundradet kommer med.