Om Eurotank

eurotank-taysperavaunu
neste_vetoautosailio_jakelu_300px

Tankexpertis som når ända fram!

Eurotank Oy planerar och tillverkar tankar och tanksläp med komponenter och system för krävande transporter. Dessutom betjänar vi med fullständiga reservdels- och servicetjänster.

Vår kvalitet bygger på erfarenheter av transportbranschen sedan 25 år, av att kunna fokusera på målsektorernas specialbehov och på en engagerad och snabb service. Vi skräddarsyr produkterna specifikt för varje kund. Det garanterar en individuell användbarhet och kostnadseffektiva helhetslösningar.

16
suunnittelu_300px