Produktion

Försprånget får sin början i produktionen

Eurotank-produkterna tillverkas i högklassiga faciliteter i Kangasala. Vår moderna fabrik skapar utmärkta förutsättningar för en effektiv produktion. Den unika tillverkningsprocessen garanterar en kvalitet som ligger på topp, samtidigt som den möjliggör en kort produktionscykel.

Genom att tillämpa avancerad teknik har vi kunnat minska den värmeenergi som åtgår vid svetsning med över 60 procent. Lägre temperaturer minimerar förändringarna i aluminiets molekylstruktur, och bidrar till att tankens hållbarhet förbättras märkbart. En sex meter lång automatiserad CNC-plåtmangel hjälper i sin tur då tankarna skall få sin rätta form.

Den slutliga kvaliteten på varje produkt är summan av god planering, väl valda komponenter, utmärkta arbetsmetoder samt en lång erfarenhet av montaget. Våra konstruktioner har av hårda nordiska förhållanden utsatts för en lång och framgångsrik testning, med fordon som skall rulla i 68 tons totalvikt till och med i 50-gradig köld.