Tankförsedda dragbilar

Eurotank tankförsedda dragbilar

Dragbilstankarna planeras i samråd med både kunden och föraren för att passa varje för transportuppdrag. Planeringen fokuserar speciellt på ergonomi.

I akterskåpet kan slangvindorna placeras på traditionellt sätt för att nås via bakdörren, eller tvärs med hantering genom sidoluckorna. Fordonen förses med pumpautomatik och elektronisk varvreglering.

Kunden kan välja en alternativt elektronisk eller mekanisk mätarutrustning. För mätning och fordonskontroll har vi heltäckande system som enkelt kan anslutas t.ex. till oljebolagens order- och faktureringssystem. Se närmare systemen.

kuljettaja_tyossa1
faf_sailioperavaunu