Tanksläp

Eurotank tanksläp

Eurotank tanksläpen är aerodynamiskt utformade. Tack vare en lätt konsolkonstruktion har lastens förhållande till totalvikten kunnat maximeras. Den geniala konsolkonstruktionen är resultatet av ett långt utvecklingsarbete och mångåriga erfarenheter.

Rörledningarna består av 106 mm:s aluminiumrör som är dragna med smidiga böjar. För att garantera att avdelningarna skall kunna tömmas fullständigt har vi monterat bottenrännor. Bottenrören är färdigt utrustade med givare för övervakning av tom avdelning, för enkelt tilläggsmontage. Integrerade sidofack och ett rymligt skåp i släpet hör till vår standardutrustning. Sidofack med öppningsbara luckor bidrar till att slangarna hålls rena och lättillgängliga. En lågt placerad tyngdpunkt ger bättre körstabilitet. Som tilläggsutrustning erbjuder vi skivbromsar och elektronisk styrning av den pneumatiska fjädringen.

Planeringen av släpets totalvolym och avdelningsstorlekar utgår alltid från kundens önskemål.

nesteoil_4-aks_pv_2008
esso_4-aks_sailiopv