Tankfordon

För nordliga bränsletransporter

Eurotank Oy:s tankfordon garanterar säkra och kostnadseffektiva bränsletransporter. Vi tillverkar tankar i aluminium på chassin som kunderna själva valt. Våra lösningar bygger på en kundinriktad planering och på en bred kunskap om praktiskt transportarbete och om målsektorernas speciella fordringar. Våra långlivade tankar kan enkelt anpassas till krav som ställs i lagstiftningen och av oljebolagen.

Våra tankar för bränsletransport är ellipsformade vilket ger ett flertal fördelar. Ellipsformen ger en lågt placerad tyngdpunkt vilket ger bättre stabilitet. Tankarna är också kortare än runda tankar i motsvarande volym, vilket ger bättre körbarhet och hanterbarhet. Våra tankar är välisolerade och tål alltså stora temperaturväxlingar. Våra kraftiga chassikonstruktioner tål dåliga vägförhållanden och tankarna är lätta att rengöra från snö och smuts. Dessutom är det lätt att bygga breda och trygga gångbryggor ovanpå de ellipsformade tankarna.

Skillnader föds ur detaljer

De viktigaste kriterierna vi ställer för vårt utvecklingsarbete och våra val av komponenter är: säkerhet, tillförlitlighet, effektivitet och användbarhet.

Eurotank-produkterna är fullproppade med geniala innovationer, bland annat:

  • Pneumatiska fördelarstammar – användar- och servicevänliga moderna lösningar.
  • Standardmonterade överfyllningsskydd, pneumatiska luftventiler och en separat gasuppsamlingslinje i luckorna.
  • Luckförsedda sidofack för slangar – håller slangarna rena och lättillgängliga.
  • Integrerade sidofack och underkörningsskydd som är lätta att öppna.
  • Akterspoiler – håller akterdelen av tanken ren.
  • Pneumatisk fördelningsstam, slangar, mätare och bruksreglage som är monterade där de lättast nås.
  • Genomgående förvaringsfack ger gott utrymme för t.ex. ADR-utrustning, reservdäck eller t.o.m. oljetunnor.
nesteoil_taysperavaunu